Bogdan Bawiec
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
tel.: +48 74 64 99 101
e-mail: b.bawiec@sfup.pl
Artur Grzyb
Prokurent, Główny Księgowy
tel.: +48 74 64 99 109
e-mail: a.grzyb@sfup.pl
Kamil Jan Kostrzewski
Dyrektor ds. Organizacyjno-prawnych
tel.: +48 74 64 99 119
e-mail: k.kostrzewski@sfup.pl
Aleksandra Partyka
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
tel.: +48 74 64 99 103
e-mail: a.partyka@sfup.pl
Zbigniew Jabłonski
Dyrektor ds. Produkcyjnych
tel.: +48 74 64 99 113
e-mail: z.jablonski@sfup.pl
Piotr Bawiec
Wiceprezes Zarządu
tel.: +48 74 64 99 107
e-mail: p.bawiec@sfup.pl
Jerzy Lisaj
Dyrektor ds. Technicznych
tel.: +48 74 64 99 148
e-mail: j.lisaj@sfup.pl

http://www.krs-online.com.pl/swidnicka-fabryka-urzadzen-przemyslowych-krs-66239.html