Posiadane certyfikaty i uprawienia:

  • Certyfikat  ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością -TUV Rheinalnd,
  • Certyfikat ISO 14001:2015 – System Zarządzania środowiskowego –  TUV Rheinalnd,
  • Certyfikat EN 1090-1/2 Kl. EXC4 – Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych – DSV Zert, Dusseldorf,
  • Certyfikat EN 1090-2:2008 – Spawanie konstrukcji stalowych – GSI SLV Berlin,
  • Certyfikat DIN EN ISO 3834-2 – System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie – GSI SLV Berlin,
  • Uprawnienia UDT na wytwarzanie i naprawę zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, oraz rurociągów technologicznych zgodnie z wymaganiami 97/23/UE
  • PN-N 18001:2004- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.