W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą wykonujemy dla przemysłu spożywczego, cukrowniczego i cukierniczego zarówno pojedyncze maszyny i urządzenia,  jak również kompletne obiekty i modernizacje.

Jesteśmy producentem i dostawcą min.:

  • instalacji technologicznej pieca wapiennego i wapniarni do wypalania kamienia wapiennego i produkcji mleka wapiennego, która obejmuje: piec wapienny o do wypalania wapna; wapniarnię z zestawem urządzeń do gaszenia wapna i oczyszczania mleka wapiennego; linię technologiczną transportu kamienia wapiennego i antracytu z placu składowego do istniejącego zbiornika surowców; linię technologiczną oczyszczania i transportu gazu saturacyjnego /spalin z pieca wapiennego/,
  • opadowych aparatów wyparnych cienkowarstwowych z rozdzielaczem soku o specjalnej konstrukcji zapewniającym optymalny rozdział soku na poszczególne rurki,
  • warników z mieszadłami cyrkulacyjnymi, zapewniającymi prawidłowe warunki eksploatacyjne i technologiczne,
  • suszarek i chłodziarek bębnowych cukru, stosowanych w cukrowaniach o dużej wydajności, które zachowują dobrą sprawności cieplną przy niskich kosztach jednostkowych produkcji,
  • odpylaczy mokrych – skruberów do odpylania powietrza zanieczyszczonego pyłem cukrowym,
  • suszarek obrotowych wysłodków buraczanych, o wymiarach bębna ∅ 3400 x 18 200mm,
  • krystalizatorów i mieszadeł pionowych cukrzycy, składających się z właściwego krystalizatora chłodzonego wodą i podgrzewacza, oraz osiowo zamontowanego mieszadła łapowego o napędzie hydraulicznym,
  • zaparzalników krajanki buraczanej i defekatorów wstępnych do nawapniania soku,
  • mieszalników bębnowych na obrotnikach rolkowych do miękkiego pokrywania drażetek i wyrobów cukierniczych syropami i pudrami cukrowymi.