Historia zakładu sięga 1868 roku, kiedy to powstała mała kuźnia wykonująca drobne usługi dla rolnictwa. Założycielami firmy byli Heinrich Frambs i Adolf Freudenberg. W wyniku inwestycji i wzrostu sprzedaży zakład przekształcił się w fabrykę maszyn, z odlewnią żeliwa i kotlarstwem pod nazwą FRAMBS & FREUDENBERG i w 1920 roku stała się największą fabryka w Świdnicy.

1945 – 1946 – Przekształcenie przedwojennej fabryki w Fabrykę Maszyn i Aparatów Chemicznych, podległą Zjednoczeniu Przemysłu Metalowego z siedzibą w Bytomiu.

1946 – 1949 – Podporządkowanie zakładu Zjednoczeniu Przemysłu Kotlarskiego w Krakowie i zmiana nazwy na Państwową Fabrykę Maszyn i Aparatów w Świdnicy, a następnie do Dolnośląskich zakładów Budowy Urządzeń Przemysłowych w Nysie.

1951 – 1964 – Ukonstytuowanie Zakładu w samodzielną jednostkę przemysłową pod nazwą „Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych” w Świdnicy, podległą Zjednoczeniu Przemysłu Budowy maszyn Ciężkich ZEMAK, a następnie Zjednoczeniu Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK w Warszawie.

1965 – 1990 – Intensywny rozwój i rozbudowa zakładu min. poprzez specjalizację w produkcji aparatury i urządzeń dla przemysłu cukrowniczego i chemicznego, oraz pomp przemysłowych, oddanie do użytku nowych hal produkcji pomp i wydziału aparatury.

1992 – 1995 – Przekształcenie „ Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych” w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, wybraną przez XV Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji spółki.

1997 Przekształcenie części Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych S.A. w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe i Produkcyjne ŚFUP SERVIS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, które od 2013r. powróciło do tradycyjnej nazwy firmy tj. Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o. o.


Więcej
- http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=3053#