Spośród urządzeń wykonywanych na potrzeby energetyki i ochrony środowiska można wymienić:

  • ruszty schodkowe i ruszty zasilające do spalarni śmieci,
  • suszarko-granularki i mieszacze osadów dla oczyszczalni ścieków,
  • przepustnice i zasuwy stosowane w elektrowniach, układach turbin gazowych, spalarniach odpadów i innych instalacjach przemysłowych,
  • obudowy do generatorów prądu, które pracują min. w elektrowniach wiatrowych, oraz ramy pod agregaty prądotwórcze,
  • wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych.
  • stalowe kominy przemysłowe, kanały powietrza i spalin o przekrojach okrągłych i prostokątnych.
  • urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy,
  • wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach odsiarczania spalin – IOS, oraz w oczyszczalniach ścieków.