ŚFUP – katalog  Produkowane urządzenia  Płuczka buraków Opadowe aparaty wyparne
 Defekator wstępny  Wirówka filtracyjna  Zaparzalnik Lasownica
Piec wapienny Płuczka buraków Zaparzalnik Suszarko-schładzarka cukru
Odpylacz mokry pyłu cukrowego