KATALOGI 2020
Wirówka filtracyjna trójkolumnowa Płuczka buraków Przenośnik flexowell Instalacja przygotowania mieszanki
Wyciąg skośny Górne zamknięcie Piec wapienny Uciąg wapna
System odpylania Instalacja oczyszczania gazu Bęben do gaszenia wapna Oddzielacz grysu gracowy
Mieszalniki Ślimakowy oddzielacz grysu Hydrocyklon Warnik cukrzycy
Aparat wyparny Suszarka cukru
KATALOGI 2015
ŚFUP – katalog Produkowane urządzenia Płuczka buraków Opadowe aparaty wyparne
 Defekator wstępny  Wirówka filtracyjna  Zaparzalnik Lasownica
Piec wapienny Płuczka buraków Zaparzalnik Suszarko-schładzarka cukru
Odpylacz mokry pyłu cukrowego