W głównej mierze ŚFUP opiera swoją działalność na produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Poszczególne fazy procesu technologicznego realizowane są dzięki wyposażeniu służącemu do:

 • cięcia acetylenowo – tlenowego, plazmowego i cięcia strumieniem wody,
 • podginania i walcowania automatycznego i półautomatycznego spawania w osłonie gazów,
 • obróbki mechanicznej (toczenie, frezowanie, struganie, wytaczanie, wiercenie),
 • spawania elektrodą metalową i drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych, MAG,
 • spawania elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, TIG,
 • spawania metodą kombinowaną TIG/MAG,
 • spawania łukowego elektrodą otuloną, MMA,
 • czyszczenia metodą strumieniowo – ścierną w komorze śrutowniczej, w tym kuleczkowanie – tzw. szkiełkowanie powierzchni metalowych,
 •  hydrodynamicznego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych.

Do budowy i remontów aparatury stosujemy:

 •  stale konstrukcyjne węglowe,
 •  stale nierdzewne i wysokostopowe.