W zakresie urządzeń wykonywanych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i pokrewnych gałęzi przemysłu do najważniejszych można wymienić:

  • zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe okrągłe poziome, oraz pionowe, które mogą być wykonywane ze stali węglowej, kotłowej i kwasoodpornej, oraz stali węglowej platerowanej stalą kwasoodporną,
  • urządzenia do gaszenia wapna i oczyszczania mleka wapiennego min.: lasownice bębnowe, separatory grabkowe i oddzielacze grysu,
  • wirówki filtracyjne pionowe trójkolumnowe do odwadniania drobnoziarnistych zawiesin, filtrowania osadów, oraz ekstraktacji i oczyszczania produktów chemicznych i farmaceutycznych,
  • warniki i wymienniki płaszczowo-rurowe w różnych odmianach konstrukcyjnych, wykonywane ze stali węglowych kotłowych, niskostopowych i austenitycznych.