Od 2007 roku firma ŚFUP Sp. z o.o. Oddział Düsseldorf jest przedstawicielem Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych na rynku niemieckim.
Oddział jest dynamicznie rozwijającą się firmą realizującą swoje usługi głównie w branży metalowej i montażowej.
Zatrudnia średnio około 40 osób + firmy outsourcingowe.
Spółka realizuje strategię rozwoju nakreśloną przez Zarząd przy aktywnym wsparciu i ścisłej współpracy z firmą Matką, oraz firmą AAP Energy GmbH.

Pobierz – prezentacja ŚFUP Sp. z o.o. Oddział Düsseldorf