Oferta ŚFUP obejmuje:

  • urządzenia dla przemysłu spożywczego i cukrowniczego: aparaty wyparne, warniki, suszarnie, wapniarnie i piece wapienne, mieszalniki,
  • urządzenia dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego: mieszalniki, reaktory, filtry, wymienniki ciepła i wirówki,
  • urządzenia dla ochrony środowiska i energetyki: podzespoły i elementy do spalarni śmieci, do zgazowywania i spalania biomasy, wymienniki ciepła, obudowy i ramy do generatorów prądu, kanały i rurociągi spalin, kompensatory, zasuwy i przepustnice,
  • zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe, oraz urządzenia i podzespoły urządzeń ze stali węglowej, nierdzewnej i wysokostopowej o masie do 100 ton,
  • urządzenia dla przemysłu celulozowo – papierniczego, suszarki i konstrukcje nośne,
  • kadzie odlewnicze i formy metalowe do odlewania podkładów kolejowych, elementy konstrukcji spawanych ze stali węglowej, nierdzewnej i wysokostopowej.